Devlete karşı silah kullanırız

ABD’de ferdi silahlanma, ulusal güvenliği tehdit edecek dehşetli boyutlara ulaştı. Chicago Üniversitesinin yaptığı yeni bir anket, Amerikalıların yüzde 28’inin, gerektiğinde devlete karşı silah kullanabileceğini ortaya koydu. Bin Amerikan vatandaşıyla yapılan çalışmaya nazaran, bu türlü hissedenlerin yüzde 37’si halihazırda silah sahibi. Bu durum, ülkede silahlanmanın geldiği telaş verici boyutu gözler önüne serdi. Ayrıyeten ankete katılan ABD’lilerin yüzde 49’u, kendisini ülkede giderek daha yabancı hissettiğini söyledi. Amerikalıların yüzde 56’sı, genel olarak seçimlerin adil biçimde yapılacağına güvenirken, bunu düşünenler ortasındaki parti bölünmeleri sertti. Demokratların yüzde 80’i, bağımsızların yüzde 51’i, Cumhuriyetçilerin ise sadece yüzde 33’ü seçimlere güvendiğini tabir etti. Bununla birlikte anket, farklı bakış açılarına sahip Amerikalılar ortasında derin ayrılıklar olduğunu da ortaya çıkardı. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokratların yüzde 73-74’ü, öbür tarafın, ‘siyasi inançlarını tıpkı fikirde olmayanlara empoze etmek isteyen zorbalar’ olduğunu düşünüyor.