Geri Gönderme Merkezlerinde Çalışan Kamu Personeli Haklarına Dikkat Çekti

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) Genel Başkanı Ayhan Çivi, geri gönderme merkezlerinde çalışan kamu personelinin yemek ve izin gibi haklarını kullanmakta sıkıntı yaşadıklarını, yasal düzenleme olmadığı için yabancıların sözlü ve fiili taciz ve saldırılarına maruz kaldıklarını savundu. Çivi, “Özellikle 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu’na göre görev yapan güvenlik personeli, büyük ölçüde bu yabancılarla mesaileri boyunca muhatap olmakta ve bu yabancılarla ilgili herhangi bir yaptırım uygulanmaması nedeniyle yabancıların sözlü ve fiili saldırılarına, tacizlerine maruz kalmaktalar” dedi.

HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, Göç İdaresi bünyesinde çalışan güvenlik ve koruma personellerinin gerekli yasal düzenleme olmadığı için hak kaybına uğradığını söyledi. Yabancıların uyması gereken kurallar ve yaptırımıyla ilgili olarak Göç İdaresi tarafından mutlaka bir yasal düzenleme yürürlüğe konulması gerektiğini ifade eden Çivi, personelin eksikliği nedeniyle yıllık ve idari izinlerin kullanılmasında ciddi kısıtlamalar yaşandığını söyledi.

“YABANCILARIN İDARİ GÖZETİMDE İKEN UYMASI GEREKEN KURALLARLA İLGİLİ BİR MEVZUAT YOK”

Ayhan Çivi, bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün kamuoyunun bilmediği ama çalışanları mağdur eden bir hususu paylaşmak istiyorum. Ülkemizde kalış hakkı bulunmayan ve ülkelerine geri gönderilecek olan yabancılardan, haklarında idari gözetim hakkı bulunanlar Göç İdaresi bünyesindeki geri gönderme merkezlerinde tutulmaktadır. Söz konusu yabancıların hakları gerek uluslararası gerekse ulusal mevzuatımızda belirlenmiş olup, idari gözetimde bulundukları sürede uyulması gereken kurallarla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum geri gönderme merkezlerinde görev yapan çalışanlar açısından ciddi mağduriyetler yaratmaktadır. Özellikle 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu’na göre görev yapan güvenlik personeli, büyük ölçüde bu yabancılarla mesaileri boyunca muhatap olmakta ve bu yabancılarla ilgili herhangi bir yaptırım uygulanmaması nedeniyle yabancıların sözlü ve fiili saldırılarına, tacizlerine maruz kalmaktalar. Buna karşı da bir tepki oluştuğunda, personel hakkında idari soruşturma yapılmakta ve personel bu anlamda kendisini ciddi baskı altında hissetmektedir.  Dolayısıyla bu yabancıların uyması gereken kurallar ve yaptırımıyla ilgili olarak Göç İdaresi tarafından mutlaka bir yasal düzenleme yürürlüğe konulmalıdır.

“PERSONELİN NE ZAMAN İZİN YAPACAĞINA İDARECİLER KARAR VERİYOR”

Diğer taraftan, bu geri gönderme merkezlerindeki sağlık hizmetleri ve ilaç dağıtımı yine bu güvenlik görevlileri tarafından yapılmakta. Bu da onlar açısından görevleri olmadığı halde ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu geri gönderme merkezlerinde görev yapan koruma ve güvenlik görevlileri 12-36 saat esasına göre çalışıyorlar. ve bundan kaynaklı olarak fazla mesaileri oluşuyor. Ancak herhangi bir idari izin verilmiyor. Nöbetteki personele ücretsiz yemek verilmesi gerekirken, yemek verilmiyor Bununla birlikte, yıllık izinler ve idari izinlerin kullanılmasında, personel yetersizliği yüzünden ciddi kısıtlamalar var. Sonuçta izin bir anayasal haktır ve personelin bir ihtiyacıdır. Ancak ne zaman kullanılacağına personelden daha çok idare karar veriyor. Bu da personelin moral ve motivasyonunun, verimliliğinin düşmesine neden oluyor.

“KEYFİ KARARIYLA KAMU GÖREVLİSİNİN BAŞINA AMİR OLARAK ATANIYOR”

Bizim talebimiz öncelikle personel eksikliğinin giderilmesi ve bu güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın bu hakları rahat bir şekilde kullanacakları bir ortamın sağlanmasıdır. Ayrıca 4B işçi statüsündeki koruma görevlileri, kamu personeli olan güvenlik görevlilerinin başına amir olarak atanıyor. Bu amir olarak atanma konusu için belirlenmiş bir usul ve kriter bulunmuyor. Bu da tamamen idarenin keyfiyetinde bir durum olarak duruyor. Biz bu arkadaşlarımızın sorunlarını biliyoruz. Bu konuda Göç İdaresi Başkanlığı’na yazılı başvurumuzu yaptık. ve gerekli görüşmeleri de yapıyoruz. Arkadaşlarımızın içi rahat olsun.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx