İstanbul Barosu’ndan Yargıtay başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusu!

Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi‘nin (AYM) TİP Milletvekili Can Atalay kararını tanımaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin tepkiler sürüyor.

Son olarak İstanbul Barosu, AYM kararını uygulayaman Yargıtay 3. Ceza Daire Başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç yapılan Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na yapılan suç duyurusunda; Yargıtay üyelerinin, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararını yerine getirmemek suretiyle, yargıya duyulan güveni zedeledikleri, “görevi kötüye kullanmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu işledikleri ifade edildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

“Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararında belirtildiği şekilde ve yeniden yargılama yapmaya yetkili makam olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dosyayı iade etmesi gerekirken Türk Hukuk sisteminde yeri olmayan Anayasa Mahkemesi kararına ‘UYMAMA’ şeklinde bir karar vermiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa’nın 153/6 maddesinde yer alan ‘Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.’ şeklindeki açık hükmüne rağmen bu kararı vermesi TCK’nın 257.maddesi bağlamında görevin kötüye kullanması ve TCK’nın 109. maddesi bağlamında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturacak niteliktedir.”

YARGITAY YÜKSEK DİSİPLİN KURULU VE HSK’YE DE ŞİKÂYET EDİLDİ!

Av. Filiz Saraç tarafından Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na verilen suç duyurusu dilekçesi, ayrıca disiplin yönünden de takdir ve ifası için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı’na gönderildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx